Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Nisiewicz

ur. w 1951 roku w m. Piła
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2017
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego „POLAM” w Pile. Za działalność opozycyjną został internowany 27.04.1982 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, skąd zwolniono go 23.07.1982 r. Dodatkowo w okresie od kwietnia do sierpnia 1983 r. na terenie zakładu pracy kolportował podziemne wydawnictwa i ulotki. Został zatrzymany 14.10.1983 r. i aresztowany, a Prokuratura Wojewódzka w Pile postawiła mu zarzut przechowywania i rozpowszechniania ulotek oraz nielegalnych wydawnictw mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL. Areszt uchylono 5.11.1983 r., a następnie 28.11.1984 r. Prokurator Wojewódzki w Pile umorzył śledztwo w części dot. Romana Nisiewicza z braku dostatecznych dowodów winy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej