Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marian Adam Molski
ur. w 1946 roku w m. Julianpol
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018

Biogram

Pan Marian Molski w okresie od grudnia 1981 r. do 1988 r. prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Brał udział w strajku na KWK „Manifest Lipcowy” w 1980 r. a następnie w grudniu 1981 r. Pan Marian Molski wspierał również strajkujących w sierpniu 1988 r. W miejscu pracy w okresie od wprowadzenia stanu wojennego do 1983 r. prowadził działalność nielegalnego wówczas NSZZ „Solidarność”. Aktywnie pomagał rodzinom internowanych i prześladowanych zbierając na ich rzecz środki pieniężne. 
Ponadto zajmował się kolportażem czasopism takich jak „Ość”, RIS”, „Manifeściak”, które dostarczał zarówno załodze kopalni jak również mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków