Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marciniak Aleksander

Aleksander Włodzimierz Marciniak

ur. w 1951 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Aleksander Marciniak od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Gdańskich Zakładach Drobiarskich w Żukowie. W związku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął próbę organizacji strajku w swoim miejscu pracy. Z uwagi na swoją działalność o charakterze opozycyjnym w okresie od 12 maja 1982  do 8 lipca 1982  był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN