Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grażyna Teresa Strużyńska

ur. w 1958 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2020
Biogram
Będąc narzeczoną, a następnie żoną Ryszarda Świtonia, syna Kazimierza Świtonia, czołowego działacza Wolnych Związków Zawodowych na Śląsku, w latach 1978-80 wspierała działalność teścia biorąc udział w kolportażu ulotek oraz udostępniając miejsce zamieszkania swej matki na potrzeby spotkań. 
Wsparcie udzielane Kazimierzowi Świtoniowi w prowadzonej przez niego działalności stało się powodem szykan w zakresie znalezienia pracy, mieszkania czy uzyskania zgody na wyjazd zagraniczny, zaś jej życie codzienne było poddane permanentnej inwigilacji za pośrednictwem urządzeń podsłuchowych. Ponadto zatrzymywana, przesłuchiwana i legitymowana.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej