Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Indyk Maria

Maria Katarzyna Indyk

ur. w 1950 roku w m. Mielec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017
Biogram
Pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowniczka podziemnych struktur „Solidarności” w Krakowie. Od 1982 r. autorka oraz recenzentka tekstów publikowanych w prasie podziemnej, m. in. w „Hutniku”. Kolporterka wydawnictw podziemnych, w tym pozycji książkowych.
Od 1983 r. w jej mieszkaniu w Krakowie umieszczony został powielacz, na którym drukowano wydawnictwa na potrzeby podziemnych struktur „Solidarności” w Krakowie. 
W dniu 10 czerwca 1983 r. zatrzymana po rewizji przeprowadzonej w jej mieszkaniu, a następnie tymczasowo aresztowana. Osadzona w Areszcie Śledczym w Myślenicach. Zwolniona w dniu 19 lipca 1983 r.; postępowanie karne umorzono na mocy przepisów amnestyjnych.
W latach 1984-89 zaangażowana w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. Współpracowniczka podziemnego Radia Solidarność. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej