Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Michał Artur Woziwodzki

ur. w 1936 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2017
Biogram
Pan Michał Woziwodzki w 1980 r. organizował struktury związkowe NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie. 
W czasie stanu wojennego był dwukrotnie internowany w okresie od 14 XII 1981 r. do 29 IV 1982 r. oraz od 9 XI 1982 r. do 1 XII 1982 r. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia dla Internowanych w Zabrzu-Zaborzu oraz Łupkowie. Udzielał się w duszpasterskich ośrodkach pomocy działających na terenie Częstochowy, takich jak Diecezjalny Komitet Pomocy Bliźniemu oraz Regionalny Komitet Obywatelski. 
W obliczu zmian ustrojowych jako działacz „Solidarności” organizował kampanię wyborczą w Częstochowie, której zadaniem było poparcie kandydatur działaczy opozycyjnych na stanowiska poselskie i senatorskie w wyborach wyznaczonych na dzień 4 VI 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej