Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szałecki Tomasz

Tomasz Leon Szałecki

ur. w 1949 roku w m. Inowrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 572/2014
Biogram
Tomasz Szałecki był działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Akcesoriów Meblowych w Chełmnie. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, nastepnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był inicjatorem szeregu akcji „solidarnościowych” i protestacyjnych na terenie zakładu pracy oraz miasta Chełmna skierowanych przeciwko panującemu ówcześnie systemowi politycznemu. 
W 1981 r. reprezentował Region Toruński na I Krajowym Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, gdzie został wybrany członkiem Komisji Skrutacyjnej.
W związku z prowadzoną działalnością związkową został internowany w okresie od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 10 marca 1982 r. oraz w okresie od dnia 16 marca do dnia 29 kwietnia 1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku.
W grudniu 1984 r. był przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa w Chełmnie w związku z uczestnictwem w Mszach Św. w intencji Ojczyzny odprawianych w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu i inwigilowany do 1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN