Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Powada

ur. w 1946 roku w m. Dębowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Ksiądz Zbigniew Powada wraz z działaczami zdelegalizowanej „Solidarności” w styczniu 1984 r. współorganizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Mikołaja  w Bielsku Białej, które funkcjonowało do 1989 r. Głównym celem powyższej struktury kościelnej było niesienie pomocy duchowej i moralnej. 
W latach 80-tych Duszpasterstwo było także ważnym forum spotkań działaczy opozycji antykomunistycznej. Organizatorem wspomnianych spotkań na terenie bielskiej parafii był ksiądz Zbigniew Powada, który udostępniał pomieszczenia należące do parafii członkom zdelegalizowanej „Solidarności”, wśród których byli działacze Zarządu Regionu Podbeskidzie. 
Ksiądz Zbigniew Powada organizował Msze za Ojczyznę, pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę oraz brał udział w uroczystościach upamiętniających górników poległych 16 XII 1981 r. podczas pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. 
Ksiądz Zbigniew Powada organizował pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, a po sierpniowych strajkach w roku 1988 zaangażował się w niesienie pomocy dla górników zwolnionych z pracy za udział w proteście. 
Z uwagi na powyższą działalność ksiądz Zbigniew Powada znalazł się w kręgu osób będących w operacyjnym zainteresowaniu bielskiej Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności