Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Jędzierowski

ur. w 1965 roku w m. Bolesławiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Pan Janusz Jędzierowski w latach 1982-1986 był działaczem Uczniowskiego Komitetu Oporu Społecznego (UKOS) w Bolesławcu. W okresie 1984-1986 w ramach UKOS-u brał udział w większości akcji ulotkowych na terenie Bolesławca oraz w szkołach średnich. Zajmował się również kolportażem prasy podziemnej wśród uczniów Technikum Mechanicznego w Bolesławcu. Uczestniczył też w prowadzonych przed wyborami do Rad Narodowych oraz Sejmu akcjach kontroli frekwencji przed lokalami wyborczymi. Po 1986 r. zaangażował się w działalność Polskiej Partii Niepodległościowej na terenie Bolesławca i Dolnego Śląska poprzez kolportaż prasy oraz udział w akcjach ulotkowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków