Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Manteufel Wojciech

Wojciech Manteufel

ur. w 1963 roku w m. Ustrzyki Dolne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Wojciech Manteufel (poprzednie nazwisko Mantojfel) znalazł się w grupie osób powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 5. Kołobrzeskim Pułku Artylerii w Chełmie (Jednostka Wojskowa Nr 1636). Do tej jednostki został wcielony 5 listopada 1982 r.. Wpływ na to miało osobiste zaangażowanie i działalność w NSZZ RI „Solidarność” w Polanie. Ta forma represji była wynikiem realizacji zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP gen. F. Siwickiego z dnia 26 października 1982 r. „w sprawie powołania określonej grupy poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe”. Wojciecha Manteufla skreślono z ewidencji 5. Kołobrzeskiego Pułku Artylerii w dn. 13 stycznia 1983 r.  i wraz z innymi przekazano do 11. Pułku Kolejowego w Przemyślu do kompanii obsługi pociągów, gdzie miał kontynuować odbywanie zasadniczej służby wojskowej. Do rezerwy przeniesiono go 13 października 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. G. Majchrzak, Warszawa 2016
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 2, Ruch społeczny, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010.
    • D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo–wschodniej1980-1989, Warszawa 2005,