Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marszałek Ryszard

Ryszard Marszałek

ur. w 1957 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Jako student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pełnił funkcję przewodniczącego Niezależnego Zrzeszenia Studentów tej uczelni. Od 1981 r. był także działaczem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W ramach Komitetu organizował akcje, mające na celu uwolnienie m.in. aresztowanych działaczy KPN i innych więźniów politycznych. Wszedł również w skład kolegium redakcyjnego pisma wydawanego na SGGW – „Informator NZS”. Był jednym z organizatorów odbywającego się w dniu 24 października 1981 r. Zjazdu przedstawicieli Regionalnych Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania. W listopadzie 1981 r. założył Klub Narodowo-Niepodległościowy działający przy NZS SGGW. W związku z groźbą internowania od 13 grudnia 1981 r. pozostawał w ukryciu. Kilkakrotnie próbowano zatrzymać go w miejscu zamieszkania. W dniu 25 marca 1982 r. został skreślony z listy studentów. Oficjalnym powodem było zaniedbywanie obowiązków studenta, tj. nieuczęszczanie na zajęcia. W dniu 23 sierpnia 1982 r. sam zgłosił się do Komendanta Stołecznego Milicji Obywatelskiej, gdzie przeprowadzono z nim rozmowę wyjaśniającą. Z dniem 1 października 1982 r. wznowił studia na SGGW. W późniejszym okresie kilkakrotnie przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej