Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Liebert Zenon

Zenon Liebert

ur. w 1953 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 235/2024
Biogram
W pierwszej połowie lat 80. prowadził działalność w tajnych strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Spółdzielni Pracy Usług Szklarskich w Warszawie. Współpracował również z podobnymi organizacjami z innych zakładów pracy na terenie Warszawy, m.in. w Zakładach „Wedla”. 
Od wprowadzenia stanu wojennego brał aktywny udział w kolportażu drugoobiegowych pism, m.in. „KOS”, „Wolna Trybuna”, „CDN – Głos Wolnego Robotnika”. Uczestniczył w manifestacjach oraz uroczystościach patriotyczno-religijnych na terenie Warszawy. 
W latach 1986-1989 współpracował z Konfederacją Polski Niepodległej w zakresie kolportażu czasopism i książek oraz innych wydawnictw, które rozpowszechniał w utworzonym przez siebie punkcie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków