Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Podgórzak Wojciech

Wojciech Podgórzak

ur. w 1952 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Od 1980 r. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. W miejscu pracy w Warszawskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal-Warszawa” był sekretarzem Koła Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Był współzałożycielem Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarność”. 10 maja 1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka, gdzie przebywał do 22 lipca 1982 r. W ramach dalszych represji został powołany do wojska i od 16 listopada 1982 r. do 12 marca  1983 r. przebywał w Wojskowym Obozie Specjalnym dla członków b. „Solidarności” w Czerwonym Borze. W 1984 r. rozpoczął współpracę z Markiem Borowikiem, czołowym działaczem „NOWej” oraz „Tygodnikiem Mazowsze”. Drukował i kolportował nielegalne wydawnictwa. W dniu 1 maja 1987 r. został zatrzymany i ukarany grzywną przez Kolegium do Spraw Wykroczeń Warszawa Ochota za nielegalne drukowanie i przechowywanie bezdebitowych  wydawnictw. Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 8 maja 1987 r. do 1 maja 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN