Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żmuda Krzysztof

Krzysztof Żmuda

ur. w 1955 roku w m. Józin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Krzysztof Żmuda był monterem ślusarskiego wyposażenia okrętowego na Wydziale W6 Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte. Uczestniczył w strajku sierpniowym 1980 r., następnie przystąpił do NSZZ "Solidarność". 
Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku w Stoczni Północnej a następnie w działaniach zdelegalizowanej "Solidarności". W styczniu 1982 r. został członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy, zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych,  aresztowanych i skazanych kolegów. Był członkiem Bractwa Oblatów Św. Brygidy. Po zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki zorganizował strajk na Wydziale W11 Stoczni Północnej. Był członkiem Diecezjalnej Służby Mężczyzn zorganizowanej przez Bractwo dla obsługi i ochrony pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1987 r. Następnie uczestniczył w strajku sierpniowym 1988 r. w Gdańsku, co stało się powodem zwolnienia z pracy. 
W okresie od 1982 r. do 1989 r. angażował się w kolportaż prasy bezdebitowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków