Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Walentynowicz Witold

Witold Walentynowicz

ur. w 1932 roku w m. Powarpie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Witold Walentynowicz, pracownik Stoczni Gdańskiej w 1979 r. zaangażował się w działalność antykomunistyczną, współpracował z Anną Walentynowicz. W dniach 11 i 12 października 1982 r. brał udział w demonstracjach przeciwko ustawie sejmu o delegalizacji wszystkich związków zawodowych działających do 13 grudnia 1981 r., za co został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. 17 października 1982 r. uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli struktur opozycyjnych na Jasnej Górze, gdzie omawiano działania mające doprowadzić do akcji protestacyjnych w dniach 10 i 11 listopada 1982 r. Na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku nr 780 z 27 października 1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, 2 grudnia 1982 r. został zwolniony. 13 marca 1983 r. brał udział w demonstracji na terenie Gdańska i został zatrzymany przez MO. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN