Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojnarowski Mirosław

Mirosław Grzegorz Wojnarowski

ur. w 1955 roku w m. Koszalin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 390/2016
Biogram
Mirosław Grzegorz Wojnarowski w latach 1978-1983 był pracownikiem Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” w Koszalinie. Pełnił funkcję przewodniczącego komisji zakładowej Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność ” w swoim zakładzie pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. Podczas odbywających się uroczystości pierwszomajowych w 1982 roku był jednym z organizatorów akcji protestacyjnej przy krzyżu misyjnym koło Katedry w Koszalinie. Domagał się uwolnienia internowanych oraz zniesienia stanu wojennego. W dniu 07.07.1982 r. Sąd Wojewódzki w Koszalinie skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Przebywał kolejno w Zakładzie Karnym w Szczecinku (od 09.07.1982 r.), we Wrocławiu (od 13.08.1982 r.) oraz w Zakładzie Karnym w Strzelinie (od 30.03.1983 r.). Został warunkowo zwolniony postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu  z dnia 19.05.1983 r.
Po opuszczeniu więzienia jako b. działacz „Solidarności” znajdował się w zainteresowaniu koszalińskiej Służby Bezpieczeństwa. Działania operacyjne skutkowały prowadzeniem dalszej inwigilacji w nowym miejscu pracy tj. w Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Zakładzie Remontowo-Budowlanym. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN