Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bilicki Edmund

Edmund Jan Bilicki

ur. w 1928 roku w m. Łobżenica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Edmund Bilicki był projektantem, kierownikiem zespołu, kontrolerem w Biurze Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych Elektroprojekt w Szczecinie. W 1957 r. został wiceprezesem szczecińskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Działał w Duszpasterstwie Akademickim przy parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. W latach 1971-1977 był uczestnikiem grupy antykomunistycznej wywodzącej się z Duszpasterstwa Akademickiego. 
Od 1978 r. współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od września 1980 r. był członkiem „Solidarności” i przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej w Elektroprojekcie. 
W 1980 r. współzałożył Szczeciński Klub Katolików. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w Biskupim Komitecie Charytatywnym. Współorganizował Msze za Ojczyznę. W 1981 r. został współpracownikiem podziemnego pisma „Korzenie”. W 1988 r. został przeniesiony na niższe stanowisko za kolportaż znaczków poczt podziemnych na terenie zakładu pracy. 
Od 1982 r. był pod obserwacją szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej