Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mrozowski Robert

Robert Piotr Mrozowski

ur. w 1964 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Robert Piotr Mrozowski jako student historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku od marca 1988 roku był jednym z czołowych działaczy NZS na tej uczelni. 
W październiku 1988 r. R. Mrozowski wszedł w skład jawnego Komitetu Założycielskiego NZS na FUW w Białymstoku, który wystąpił z wnioskiem o rejestrację ogólnopolskiego NZS.
12 stycznia 1989 r.  R. Mrozowski został członkiem Tymczasowego Zarządu NZS na Wydziale Humanistycznym. Był jednym z sygnatariuszy powstałego w marcu 1989 r. Białostockiego Międzyuczelnianego Porozumienia NZS, którego zadaniem była koordynacja działań, wymiana informacji i wspólna reprezentacja niezależnego środowiska studenckiego na zewnątrz.
19 kwietnia 1989 r. R. Mrozowski został wybrany przewodniczącym Komisji Uczelnianej NZS FUW podczas walnego zebrania jego członków. 26 maja 1989 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym na Wydziale Prawa FUW zorganizowanym w proteście przeciwko odrzuceniu przez  Sąd Wojewódzki w Warszawie wniosku o rejestrację ogólnopolskiego  NZS. R. Mrozowski wszedł w skład Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego NZS, który zawiązał się 27 maja 1989 podczas strajku NZS na Akademii Medycznej w Białymstoku. 
Czynnie uczestniczył w wiecach, demonstracjach, marszach i pokojowych manifestacjach organizowanych przez NZS w Białymstoku w latach 1988-1989, podczas których domagał się legalizacji NZS, żądał zwrotu książek skonfiskowanych przez funkcjonariuszy SB podczas stanu wojennego, zniesienia cenzury, wprowadzenia wolności słowa. Brał także udział w uroczystościach organizowanych w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz upamiętniających ofiary masakry na Placu Tiananmen.
Biogram opracowano na podstawie: