Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalewski Marek

Marek Tomasz Kowalewski

ur. w 1964 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2017
Biogram
Marek Tomasz Kowalewski będąc uczniem III klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu w styczniu i lutym 1982 r. zaangażował się w działalność nielegalnej organizacji „Ruch Polski Niepodległej”, organizacji młodzieżowej odpowiadającej za kolportaż na terenie Elbląga nielegalnych biuletynów oraz plakatów krytykujących prawodawstwo stanu wojennego. 14 lutego 1982 r. zatrzymany, a następnie 16 lutego 1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Elblągu. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 8 kwietnia 1982 r. został skazany na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W dniu ogłoszenia wyroku został zwolniony z więzienia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej