Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gwoździński Marek
Marek Andrzej Gwoździński
ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018

Biogram

Marek Andrzej Gwoździński brał udział w wystąpieniach studenckich w marcu 1968 r. Jako student Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej należał do nielegalnego Komitetu Uczelnianego PŁ, inicjował i aktywnie uczestniczył w protestach studenckich na terenie macierzystej uczelni oraz w posiedzeniach komitetu przygotowującego studentów do wieców i strajku okupacyjnego. W połowie lat 70. był sygnatariuszem petycji do Sejmu z protestem przeciwko wprowadzeniu zmian w Konstytucji PRL. W lutym 1977 r. zorganizował w swoim mieszkaniu spotkanie nieformalnej grupy osób skupionych wokół łódzkiego środowiska Komitetu Obrony Robotników. W latach 1976–1978 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN