Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gwoździński Marek

Marek Andrzej Gwoździński

ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018
Biogram
Marek Andrzej Gwoździński brał udział w wystąpieniach studenckich w marcu 1968 r. Jako student Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej należał do nielegalnego Komitetu Uczelnianego PŁ, inicjował i aktywnie uczestniczył w protestach studenckich na terenie macierzystej uczelni oraz w posiedzeniach komitetu przygotowującego studentów do wieców i strajku okupacyjnego. W połowie lat 70. był sygnatariuszem petycji do Sejmu z protestem przeciwko wprowadzeniu zmian w Konstytucji PRL. W lutym 1977 r. zorganizował w swoim mieszkaniu spotkanie nieformalnej grupy osób skupionych wokół łódzkiego środowiska Komitetu Obrony Robotników. W latach 1976–1978 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN