Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dychto Mariusz
Mariusz Dychto
ur. w 1961 roku w m. Wieruszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2016

Biogram

Mariusz Dychto był jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Jako działacz Ruchu Młodej Polski współorganizował uczelniane struktury tego ugrupowania. Aktywnie uczestniczył w strajkach studenckich w 1981 r. W latach 1982–1987 należał do Grupy Mirosława Michałowskiego, był współinicjatorem akcji ulotkowych i plakatowych oraz współorganizatorem sieci hurtowego kolportażu. Wśród studentów w Łodzi oraz na terenie województwa sieradzkiego rozpowszechniał nielegalne pisma. Angażował się w przedsięwzięcia wydawnicze NZS, współorganizował manifestacje uliczne i wyjazd studentów na pogrzeb prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

G. Schlender, "NSZZ »Solidarność« Region Wielkopolska Południowa" [w] "NSZZ »Solidarność« 1980-1989 t. 4. Polska Zachodnia", red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
W. Domagalski, "Kryptonim »Heca«", Łódź 2006

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN