Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dychto Mariusz

Mariusz Dychto

ur. w 1961 roku w m. Wieruszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2016
Biogram
Mariusz Dychto był jednym z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Jako działacz Ruchu Młodej Polski współorganizował uczelniane struktury tego ugrupowania. Aktywnie uczestniczył w strajkach studenckich w 1981 r. W latach 1982–1987 należał do Grupy Mirosława Michałowskiego, był współinicjatorem akcji ulotkowych i plakatowych oraz współorganizatorem sieci hurtowego kolportażu. Wśród studentów w Łodzi oraz na terenie województwa sieradzkiego rozpowszechniał nielegalne pisma. Angażował się w przedsięwzięcia wydawnicze NZS, współorganizował manifestacje uliczne i wyjazd studentów na pogrzeb prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN