Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gawryszczak Piotr

Piotr Zbigniew Gawryszczak

ur. w 1965 roku w m. Krasnystaw
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
W latach 1985-1989 zajmował się drukiem i kolportażem prasy i książek drugoobiegowych w Lublinie. Od 1985 roku aktywnie działał w powołanym w środowisku studentów KUL Ruchu Młodzieży Niezależnej “Świt”, organizacji zajmującej się kolportażem ulotek i wydawnictw bezdebitowych, organizacją kół samokształceniowych oraz wydawaniem własnych niezależnych publikacji. np. wydawanego w latach 1986-1987 miesięcznika “Czarno na Białym”. Piotr Gawryszczak, występujący pod pseudonimem Jerzy Piołun wchodził w skład redakcji tego pisma. W 1987 r. Piotr Gawryszczak zaangażował się w działalność powołanego z inicjatywy Dariusza Wójcika z KPN wydawnictwa “Sigillum”, w którym wraz z bratem Jerzym Gawryszczakiem i Tomaszem Kępą drukował broszury i książki drugoobiegowe oraz znaczki KPN Lublin. Drukarnia zlokalizowana była w jego domu rodzinnym, tam też odbywało się przygotowanie materiałów do druku. W 1988 roku aktywnie współpracował z KPN, NZS KUL i NZS UMCS, zwłaszcza podczas przygotowań do działań w 20 rocznicę marca 1968 roku. W dniach 6-10 maja 1988 roku brał udział w proteście studentów tzw. Sittingu na schodach KUL w sprawie poparcia dla robotników strajkujących w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Do czerwca 1989 roku aktywnie uczestniczył w demonstracjach organizowanych przez NSZZ „Solidarność, a od 1988 roku głównie przez KPN i NZS.
Biogram opracowano na podstawie: