Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żurek Michał

Michał Czesław Żurek

ur. w 1931 roku w m. Rzeżuśnia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. Począwszy od 1977 r. inicjował składanie skarg i petycji do władz, w których wyrażano niezadowolenie z sytuacji w kraju. Od 1979 r. członek krakowskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej, twórca grupy członków KPN w miejscu pracy. Członek Komitetu Akcji Bieżącej krakowskiego KPN. 
Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w zajezdni MPK w Czyżynach. Został wybrany przewodniczącym Komisji Wydziałowej związku. Czynny w krakowskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Rzeszowie – Załężu. W związku ze stanem zdrowia przeniesiony do szpitala, z którego w dniu 11 kwietnia 1982 r. zbiegł.
Pomimo ujęcia w dniu 10 października 1982 r., a następnie ujawnienia działalności podziemnej w dniu 27 października 1983 r. na mocy przepisów amnestyjnych, w latach 1982-85 zaangażowany w działalność konspiracyjnych struktur KPN.
W 1987 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-89", t. 3 pod red. G. Waligóry, Warszawa-Katowice 2019