Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Werner Zenon

Zenon Werner

ur. w 1938 roku w m. Pniewy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Zenon Werner, będąc pracownikiem Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Międzyrzeczu, aktywnie uczestniczył w NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzów Wlkp. Był wówczas etatowym przewodniczącym filii Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Międzyrzeczu oraz członkiem prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, dnia 13.12.1981 r. został internowany na podstawie decyzji  nr 114/81 z dnia 12.12.1981 r. Początkowo osadzony w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp., następnie od 07.01.1982 r. w Zakładzie Karnym w Głogowie. W dniu 12.03.1982 r.Zenon Werner został zwolniony z internowania na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 39/82. 
Za udział w w manifestacji antykomunistycznej w dniu 06.09.1987 r. w Międzyrzeczu, Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń w Międzyrzeczu dniu 01.10.1987 r. orzekło względem p. Zenona Wernera karę grzywny w wysokości 40 tys. zł., (art. 52 par. 1 pkt 1 kw). Rozpoznając odwołanie Zenona Wernera, orzeczeniem z dnia 4.11.1987 r. Kolegium II Instancji złagodziło wysokość kary grzywny do wysokości 25 tys. zł.
Jako osoba podejrzana o działalność antysystemową, od 10 października 1980 r. do 18 grudnia 1984 r. p. Zenon Werner objęty był kontrolą operacyjną przez gorzowską Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN