Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Płotek Zdzisław

Zdzisław Andrzej Płotek

ur. w 1937 roku w m. Wejherowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 465/2016
Biogram
Od 1980 r. był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego wszedł w skład kierownictwa Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność". Był jednym z inicjatorów akcji protestacyjnych przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Zajmował się również kolportowaniem wydawnictw niezależnych oraz organizowaniem pomocy osobom internowanym i ich rodzinom. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Olsztynie. 
Po aresztowaniach części działaczy Tymczasowego Zarządu Regionu wraz z Grzegorzem Jasińskim kontynuował wydawanie niezależnego pisma „Rezonans”. Druk odbywał się techniką sitodruku w jego w mieszkaniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN