Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Perejczuk Jan

Jan Janusz Perejczuk

ur. w 1942 roku w m. Rafałówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Jan Perejczuk był pracownikiem Zakładów Urządzeń Okrętowych „Famor” w Bydgoszczy. Od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w  miejscu pracy i regionie bydgoskim.
Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego w ZUO "Famor" w sierpniu 1980 r., a następnie był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, członkiem Prezydium Komisji Zakładowej ZUO "Famor", Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność", wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Bydgoskiego oraz delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”.
W latach 1980-1981 był redaktorem, wydawcą i kolporterem niezależnej prasy związkowej, m.in. pisma „Protest”, „Serwisu Informacyjnego” i „Wolnych Związków”.
W okresie od 13 grudnia 1981 r. do  6 grudnia 1982 r został internowany i osadzony w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej, ulotek, plakatów, redagował pismo „Być Sobą”. Uczestniczył w prelekcjach oraz Mszach Św. w intencji Ojczyzny, ofiar stanu wojennego i więźniów politycznych.
W latach 1985-1989 reprezentował pracowników w ZUO „Famor”, będąc współautorem petycji podnoszących kwestie warunków płacowych oraz negatywnych skutków podwyżek cen w regionie.
W 1989 r. wszedł w skład Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność”. 
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, tom 2, Warszawa 2010
    • NSZZ "Solidarność"1980-1989. Tom 3 Polska Północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • K. Osiński, Zarys dziejów NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego (1980-1990), Gdańsk 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN