Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Smarduch Jan

Jan Piotr Smarduch

ur. w 1957 roku w m. Łopuszna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2014
Biogram
W 1981 r. był działaczem i etatowym pracownikiem Zarządu Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Nowym Targu. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował akcję pomocy rodzinom internowanych, m.in. udostępniał własny dom do na potrzeby wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji, jednocześnie zapewniał goszczonym osobom utrzymanie. Ponadto organizował schronienie dla członków NSZZ „Solidarność” z Małopolski, którzy ukrywali się przed funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa państwa. Poprzez kontakty z członkami NSZZ „Solidarność” z Krakowa miał dostęp do literatury bezdebitowej, którą kolportował na terenie południowych gmin województwa nowosądeckiego. W kwietniu 1984 r. uczestniczył w zjeździe delegatów parafii Podhala w Łopusznej, gdzie podjęto decyzje organizacji duszpasterstw rolników w tym regionie. W latach 1983-1987 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, w ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w okresie od grudnia 1983 r. do grudnia 1985 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN