Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Turkowski Krzysztof

Krzysztof Romuald Turkowski

ur. w 1954 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
W latach 1976-1980 współpracował z KOR/KSS KOR i Niezależną Oficyną Wydawniczą „Nova”. W 1978 r. został członkiem Studenckiego Komitet Solidarności we Wrocławiu. Kolportował wydawnictwa niezależne i emigracyjne m.in. „Biuletyn Informacyjny”, „Robotnika”, „Krytykę”, „Biuletyn Dolnośląski” oraz książki. W latach 1979-1980 współpracował z redakcją „Biuletynu Dolnośląskiego” oraz był członkiem redakcji pisma SKS „Tematy”. W tym okresie prowadził również wykłady w Duszpasterstwie Akademickim Wawrzyny we Wrocławiu. 
W dniach 26 sierpnia 1 września 1980 r. współorganizował oraz uczestniczył w strajku w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu, następnie został członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i redagował „Komunikaty Strajkowe” MKS we Wrocławiu. Jesienią 1980 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego i Komitetu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy – Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. W latach 1980-1981 był członkiem i rzecznikiem prasowym Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu, członkiem Zarządu Regionu, współzałożycielem i redaktorem pisma „Solidarność Dolnośląska”, redaktorem „Serwisu Informacyjnego MKZ Wrocław” i współorganizatorem Radia „S” we Wrocławiu. Jesienią 1981 r. uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
13 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku ZA nr VII MPK, a w dniach 14-15 grudnia 1981 r. w strajku na Politechnice Wrocławskiej. Do 27 maja 1983 r. ukrywał się i był poszukiwany listem gończym. W tym czasie redagował podziemne pismo „Z Dnia na Dzień”. 
W latach 1983-88 współorganizował spotkania opozycji i wygłaszał prelekcje w Duszpasterstwie Ludzi Pracy i Klubie Inteligencji Katolickiej. W latach 1984-1987 był członkiem Komitetu Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu i współpracował z Solidarnością Walczącą. W drugiej połowie lat 80. publikował w podziemnych i niezależnych pismach, m.in. „Obecności” i „Biuletynie Informacyjnym Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”. W 1989 r. współpracował z Komitetem Obywatelskim „Solidarność” we Wrocławiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 4, red. Jan Olaszek, Tomasz Kozłowski, Grzegorz Wołk, Kamil Dworaczek, Przemysław Zwiernik, Warszawa 2020