Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gliniak Waldemar
Waldemar Gliniak
ur. w 1956 roku w m. Kamiennik Wielki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 63/2017

Biogram

Pracowniki Zakładów Mechanicznych „Zamach” w Elblągu.  13 maja 1982 r. w swoim zakładzie brał udział w strajku będącym akcją protestacyjną przeciwko stanowi wojennemu w Polsce. Wydarzenia te miały miejsce po masowych manifestacjach z początku miesiąca (zamieszki z maja 1982 r. były najpoważniejszym protestem przeciwko władzy w Elblągu od momentu wprowadzenia stanu wojennego). Został za to zwolniony z pracy, zatrzymany i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Elbląga na karę 3 miesięcy więzienia. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Elblągu od 17 maja 1982 r. do 14 sierpnia 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Karol Nawrocki, Zarys historii NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego (1980-1989), Gdańsk 2010