Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sak Franciszek

Franciszek Sak

ur. w 1940 roku w m. Nowa Wieś
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Franciszek Sak prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989.  Był  aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność'', twórcą, drukarzem i kolporterem prasy bezdebitowej oraz organizatorem nielegalnych spotkań.
Od sierpnia 1980 roku był zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ ,,S'' w Koszalinie, zostając m.in. przewodniczącym Komitetu Zakładowego w swoim zakładzie pracy, przewodniczącym Komisji Zakładowej i członkiem Zarządu Regionu ,,S'' Pobrzeże.
Po 13.12.1981 roku nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Został członkiem podziemnej ,,S'', odpowiedzialnym za redagowanie, drukowanie oraz kolportowanie wydawnictw bezdebitowych, takich jak ,,CDN'', ,,OKO'' i ,,Grudzień '81 - Gazeta Wojenna". Współorganizował akcje pomocowe na rzecz osób represjonowanych i ich rodzin oraz organizował spotkania działaczy ,,S''. Od sierpnia 1987 roku został członkiem Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ,,S'' Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk. W tym okresie współtworzył i kolportował także pisma ,,Pobudka'', ,,Ucho'' i ,,Rewers''.
Za nielegalną działalność związkową, wydawniczą i kolporterską został w 1987 i 1988 roku skazany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń w Koszalinie. Otrzymał karę 45 tys. zł grzywny, a rok później 50 tys. zł grzywny z zamianą na 50 dni aresztu zastępczego. Dodatkowo obciążono go kosztami postępowań.
W związku z działalnością opozycyjną był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB, a w jego domu przeprowadzano rewizje. Zastrzeżono mu możliwość wyjazdu do wszystkich krajów świata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej