Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marczak Henryk

Henryk Edward Marczak

ur. w 1947 roku w m. Pabianice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2016
Biogram
Henryk Edward Marczak od września 1980 r. był sekretarzem Komitetu Założycielskiego, w kwietniu 1981 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych „Madro” w Pabianicach. Od sierpnia 1981 r. pełnił funkcję sekretarza Komisji Lokalnej w Pabianicach Regionu Ziemia Łódzka. Po 13.12.1981 r.  uczestniczył w akcji zabezpieczania dokumentacji „Solidarności”, zamalowywaniu obwieszczeń i plakatów WRON i fotografowaniu pojazdów pancernych na rogatkach Pabianic. W latach  1982–1983 stał na czele grupy Pro Patria zajmującej się wydawaniem pism podziemnych, broszur i plakatów oraz organizowaniem sieci kolportażu. 23.08.1983 r. został zatrzymany podczas próby odebrania nielegalnej literatury do dalszego rozpowszechniania, do 20.10.1983 r. przebywał w areszcie. Sąd Rejonowy w Łodzi wyrokiem z 16.02.1984 r. skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Został zwolniony z pracy. W latach 1987–1989 był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Solidarności w Pabianicach i współpracownikiem podziemnego pisma „Legionista”.
W latach 1983–1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN