Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Wodniok

ur. w 1941 roku w m. Świętochłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Henryk Wodniok w latach 1980-1989  działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie Śląskiej. Należał do aktywistów strajku zorganizowanego w dniach 2-3 IX 1980 r. w kopalni w geście poparcia dla protestujących stoczniowców. Po ogłoszeniu stanu wojennego brał czynny udział w strajku, który rozpoczął się dnia 13 XII 1981 r. wśród załogi KWK „Halemba”. Ukrywał sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Halemba” aż do 1989 r.
 W latach 1983-1988 Pan Henryk Wodniok udzielał się w inicjatywach obywatelskich tj. Ruch Społeczny Ku Miłości oraz Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej. Był współtwórcą powołanego w 1983 r. Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej. W ramach Duszpasterstwa działała konspiracyjna struktura związkowa pod nazwą Tajna Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KWK „Halemba”, do której w 1985 r. dołączył Pan Henryk Wodniok i działał w niej nieprzerwanie do 1989 r. 
Ponadto zajmował się kolportowaniem prasy i wydawnictw podziemnych. Uczestniczył w pielgrzymkach i manifestacjach ulicznych podczas, których eksponowano symbole „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków