Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Zygmunt Ptasiński

ur. w 1952 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2017
Biogram
Pan Roman Ptasiński wstąpił do NSZZ „Solidarność” w 1980 r. W latach 1982-89 był członkiem podziemnej Komisji Zakładowej przy KWK „Lenin” w Mysłowicach, w latach 1983-89 Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” Tychy. 
Dnia 29 IV 1985 r. został zatrzymany podczas kolportażu ulotek „Odezwa 1 Maja TKK”, osadzony na 48 godz. w areszcie, sprawę skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń.  
Pan Roman Ptasiński należał do grupy, która opracowywała, wydawała i kolportowała pismo „Solidarność Dziś i Jutro” sygnowane przez MKK „Solidarność” Tychy, był odpowiedzialny za kontakty z grupami działającymi na terenie Katowic, kolportował również pisma „Tygodnik Mazowsze”, „Jesteśmy”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”. 
W październiku 1987 r. zaangażował się w kupno powielacza w celu dalszego drukowania pisma „Dziś i Jutro”. 
W sierpniu 1988 r. był członkiem komitetu strajkowego w KWK „Lenin” w Mysłowicach, po strajku zwolniony z pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN