Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bogucka-Skowrońska Anna

Anna Teresa Bogucka-Skowrońska

ur. w 1942 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 553/2016
Biogram
Anna Bogucka-Skowrońska pracowała w kancelarii adwokackiej w Słupsku. Od sierpnia 1980 r. była głównym doradcą prawnym MKZ, a następnie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku. W okresie od października 1980 do 1981 r. była współredaktorem tygodnika „Solidarność Słupska”. Obrońca w procesach politycznych wielu działaczy opozycji antykomunistycznej m. in. Anny Walentynowicz, Bogdana Lisa i Henryka Grządzielskiego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego była internowana od 13.12.1981 r. do  19.12.1981 r. w ośrodkach odosobnienia w Strzebielinku oraz Fordonie. Po zwolnieniu z internowania była inspiratorką działalności Okręgowego Komitetu Oporu w Słupsku. Dn. 31.08.1982 r. Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Słupska wystąpiło o ukaranie jej za udział w demonstracji przed Kościołem Mariackim w Słupsku, sprawę zakończono uniewinnieniem. Ponadto pełniła funkcję Przewodniczącej Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Słupsku. Była także współpracowniczką Komitetu Helsińskiego w Polsce.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN