Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gajos Wacław

Wacław Gajos

ur. w 1948 roku w m. Chęciny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 235/2024
Biogram
Pan Wacław Gajos od 1982r. do 1989r. prowadził działalność opozycyjną na terenie Fabryki Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach. Po wprowadzeniu stanu wojennego nosił znaczek NSZZ „Solidarność” w klapie marynarki, przez co znalazł się w operacyjnym zainteresowaniu WUSW w Kielcach. Sprawę skierowano do Kolegium do Spraw Wykroczeń, które ukarało Wacława Gajosa  grzywną w wysokości 1200 zł. W latach 1984-1986 rozpowszechniał ulotki oraz wrogie wydawnictwa na terenie zakładu pracy. W marcu 1989r. został objęty przez Służbę Bezpieczeństwa kontrolą operacyjną jako przewodniczący Tymczasowej Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” w FŁT „Iskra” w Kielcach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej