Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gołąb Bogusław

Bogusław Kazimierz Gołąb

ur. w 1946 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015
Biogram
W grudniu 1970 r. był uczestnikiem protestów robotniczych w Stoczni Gdańskiej i w Gdańsku. W latach 1972-1987 był zatrudniony w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Północnej. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej Stoczni, członka MKZ w Gdańsku. W lipcu 1981 r. był delegatem na I WZD Regionu Gdańskiego, członkiem Prezydium Zarządu Regionu. Był również delegatem na I KZD w sierpniu 1981 r. 
Został internowany 16 grudnia 1981 r. i osadzony w Zakładzie Karnym w Starogardzie Gdańskim, a od 21 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, następnie od 21 czerwca 1982 r.  przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Został zwolniony 22 grudnia 1982 r. 
Był współorganizatorem strajków w 1988 r.: w maju pełnił funkcję członka Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu był członkiem Prezydium Międzyzakładowego KS początkowo SG i Stoczni Północnej, następnie kolejnych zakładów pracy. Od września 1988 r.  był członkiem Prezydium Tymczasowego Zarządu Regionu Gdańskiego.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej