Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kołodziej Włodzimierz

Włodzimierz Kołodziej

ur. w 1934 roku w m. Kramarzówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pan Włodzimierz Kołodziej należał do NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Tworzyw Sztucznych „Erg” w Tychach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się w działalność podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” przy ww. zakładzie pracy, przede wszystkim zbierając pieniądze na pomoc dla osób internowanych i ich rodzin. 
Ponadto zajmował się rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw, po które udawał się do Gliwickiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Materiały te kolportował na terenie swojego zakładu pracy oraz oddawał do MKZ „Solidarność” w Tychach. 
Pan Włodzimierz Kołodziej aż do 1989 r. uczestniczył również w wielu manifestacjach antykomunistycznych, organizowanych głównie na terenie Katowic. Należy zaznaczyć, iż ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, Pan Włodzimierz Kołodziej był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków