Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śliwka Gabriel

Gabriel Jan Śliwka

ur. w 1952 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
W latach 1970-1996 był pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych „Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim. Od września 1980 r. aktywnie działał w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, był członkiem Komitetu Założycielskiego w „Wistomie”, pełnił funkcję przewodniczącego Oddziałowej Komisji Robotniczej „Solidarności”. Od marca 1981 r. był członkiem Plenum i Zarządu Komisji Zakładowej. Od 1980 r. uczestniczył w kolportażu wydawnictw niezależnych, m.in.: „Wolnego Związkowca”, „Solidarności Ziemi Łódzkiej”. Był jednym ze współorganizatorów marszów głodowych w Tomaszowie Mazowieckim, które odbyły się w dniach 27-30 lipca 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r., uczestniczył w powołaniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Tomaszowie Mazowieckim. W latach 1982-1985 aktywnie działał w Tymczasowej Komisji Zakładowej w Zakładach „Wistom”. W 1982 r. został zatrzymany na 48 godz. w związku z wykryciem ulotek na terenie zakładu, a w jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie. Od 1984 r. współorganizował Msze za Ojczyznę w kościołach Świętej Rodziny i NMP KP w Tomaszowie Mazowieckim. Od 1985 r.  uczestniczył w kolportażu wydawnictw podziemnych na terenie tego miasta. W 1989 r. zaangażował się w działania i aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 1, Warszawa 2010