Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bogdan Buzuk
ur. w 1927 roku w m. Daniłowicze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016

Biogram

Bogdan Buzuk w latach 1982-1989 angażował się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” na terenie Milicza. Wykorzystując specyfikę zawodu listonosza, rozpowszechniał ulotki, znaczki, książki oraz inne wydawnictwa podziemne. Prowadził zbiórki pieniężne na rzecz osób represjonowanych i ich rodzin oraz na cele związkowe. W latach 1986-1989 był inwigilowany, zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej