Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Elżbieta Lassota

ur. w 1943 roku w m. Barszczowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Elzbieta Lassota od 1980 r. była członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznych Urządzeń Sterowania „Mera” w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w podziemnych strukturach związkowych. Zajmowała się kolportażem nielegalnych ulotek i wydawnictw „Solidarności” na terenie zakładu pracy.
Dnia 7 czerwca 1982 r., po dokonaniu przeszukania w miejscu zamieszkania, została zatrzymana i tymczasowo aresztowana w okresie od 9 czerwca do 2 lipca 1982 r.  w areszcie Komendy Wojewódziej MO w Bydgoszczy. Prowadzone przeciwko niej postępowanie zostało zawieszone w dniu 31 sierpnia 1982 r., następnie umorzone postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 17 marca 1983 r. z powodu braku dostatecznych dowodów winy.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN