Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Karol Marek Fellmann

ur. w 1952 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Inwalidów „SINPO” w Poznaniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej. Sporządzał na terenie zakładu pracy napisy: „Precz z PZPR”, szubienicę z podpisem „PZPR” oraz sporządził około 60 ulotek o treści „Solidarność zwycięży” i „PZPR zdrajca narodu”.  Za swoją działalność 17 marca 1982 r. został zatrzymany na 48 godzin przez funkcjonariuszy Wydziału Śledczego SB KW MO w Poznaniu. Przeprowadzono w należącym do niego mieszkaniu rewizję. 19 marca 1982 r. został tymczasowo aresztowany. W Areszcie Śledczym w Poznaniu przebywał do 28 maja 1982 r. Postępowanie karne wszczęto przeciwko niemu 19 marca 1982 r. Prokurator Wojewódzki w Poznaniu 31 maja 1982 r. wydał postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego ustalając w stosunku do Karola Fellmana 2-letni okres próby, ponadto zobowiązał go do wpłacenia kwoty 10 000 zł na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Oddział Miejski w Poznaniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN