Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Stanisław Kurowski

ur. w 1955 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 114/2018
Biogram
Janusz Kurowski (1955-2020) od maja 1981 r. pracował jako operator dalekopisu w Sekcji Informacji przy Zarządzie Regionu Południowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Przemyślu. Zajmował się kolportażem literatury związkowej, wydawanej także przez inne regiony, między innymi Mazowsze i Gdańsk. Od października 1981 r. był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. W dniu 16.12.1981 r. został zatrzymany za „nawoływanie do niepokoju społecznego” i osadzony w areszcie KWMO w Przemyślu. Następnie w okresie od 17.12.1981 r. do 29.03.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. W dniu 31.08.1983 r. został zatrzymany jako jeden z podejrzanych o kolportaż ulotek na terenie Przemyśla. W tym samym dniu dokonano w jego mieszkaniu przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej