Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Lesław Frączek

ur. w 1935 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Pan Lesław Frączek z chwilą powstania NSZZ „Solidarność” w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach wstąpił w szeregi związku, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Kultury, Oświaty i Sportu oraz wiceprzewodniczącego Komitetu Zakładowego „S”. 
W okresie stanu wojennego był jednym z organizatorów strajku okupacyjnego w COIG, za co został zwolniony z pracy. 
Brał również aktywny udział w strajku, zorganizowanym w KWK „Wujek”. Za swoją działalność był poszukiwany listem gończym, wydanym przez Prokuraturę Wojewódzką w Katowicach 31 XII 1981 r. Ukrywając się nie zaprzestał swojej działalności i od 1982 r. zaczął współpracować z działaczami „Solidarności Walczącej”, działając głównie na terenie Wrocławia. Pełnił rolę łącznika między Wrocławiem a pojedynczymi działaczami „Solidarności Walczącej” w Katowicach, a także kolportera znacznych ilości nielegalnych wydawnictw. Pan Lesław Frączek zajmował się kolportażem m. in. takich tytułów jak „PIK Podziemny Informator Katowicki” oraz „WiS Wolni i Solidarni”. 
Ujawnił się 28 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej