Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żwiruk Stanisław

Stanisław Józef Żwiruk

ur. w 1948 roku w m. Horodyszcze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 359/2015
Biogram
Stanisław Józef Żwiruk od 1970 r. pracował jako starszy asystent laboratoryjny, a następnie główny specjalista w Ośrodku Badawczo Rozwojowym w Kopalniach i Zakładach Przetwórstwa Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Na terenie swojego wydziału zakładał NSZZ „Solidarność”, pełnił następnie funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w OBR oraz został członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KiZPS „Siarkopol”. Był również założycielem i redaktorem tygodnika „Solidarność Tarnobrzeska”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego został w dniu 13.12.1981 r. internowany i do 31.03.1982 r. umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. W latach 1982-1983 był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB, w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje. W latach 1983-1989 współorganizował msze św. za Ojczyznę w Tarnobrzegu. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1983.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN