Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sabatowski Andrzej

Andrzej Józef Sabatowski

ur. w 1946 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Dziennikarz tygodnika „Życie Literackiego”. 
Zaangażowany w redagowanie pism drugoobiegowych. W latach 1982-84 w redakcji pisma „Tymczasem”, zaś w latach 1984-85 pisma „Montinowiec”, wydawanego przez Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”. Kolporter wydawnictw niezależnych. 
Przyczynił się do ujawnienia treści i późniejszej publikacji w drugim obiegu stenogramów posiedzeń komisji KC PZPR kierowanej przez Tadeusza Grabskiego, zajmującej się w 1981 r. przypadkami nadużyć władzy przez wysokich działaczy partyjnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN