Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sabatowski Andrzej
Andrzej Józef Sabatowski
ur. w 1946 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019

Biogram

Dziennikarz tygodnika „Życie Literackiego”. 
Zaangażowany w redagowanie pism drugoobiegowych. W latach 1982-84 w redakcji pisma „Tymczasem”, zaś w latach 1984-85 pisma „Montinowiec”, wydawanego przez Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”. Kolporter wydawnictw niezależnych. 
Przyczynił się do ujawnienia treści i późniejszej publikacji w drugim obiegu stenogramów posiedzeń komisji KC PZPR kierowanej przez Tadeusza Grabskiego, zajmującej się w 1981 r. przypadkami nadużyć władzy przez wysokich działaczy partyjnych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN