Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Niewiarowski Ireneusz
Ireneusz Niewiarowski
ur. w 1953 roku w m. Przedecz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

 W dniu 14 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobniania we Włocławku-Mielęcinie, gdzie przebywał aż do zwolnienia w dniu 2 czerwca 1982 r. W latach 1982-1989  prowadził aktywną działalność w strukturach podziemnej "Solidarności" szczególnie w środowisku wiejskim. Kolportował nielegalne wydawnictwa i ulotki m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Rolników”. W okresie od 1987 r. do 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność”. 


 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej