Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Biskupek Kazimierz

Kazimierz Leon Biskupek

ur. w 1953 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem  NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję szefa oraz sekretarza propagandy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym „Transbud” w Katowicach. Po 13 grudnia 1981 r. kolportował prasę podziemną, m.in. „Tygodnik Wojenny” i „Tygodnik Mazowsze” na terenie Tychów. W maju 1982 r. był organizatorem strajku w zakładzie pracy. W związku z tym został zatrzymany 13 maja 1982 r. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach z 3 czerwca 1982 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności za to, że nie odstąpił od działalności związkowej i w dniu 13 maja 1982 r. doprowadził do krótkotrwałego strajku. W Areszcie Śledczym w Gliwicach i w  Zakładzie Karnym we Wrocławiu przebywał do 7 lutego 1983 r.  Został warunkowo zwolniony na podstawie postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN