Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kosior Tomasz

Tomasz Kosior

ur. w 1964 roku w m. Kętrzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
Prowadził działalność opozycyjną w latach 1981-1989.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie brał udział w sporządzeniu i rozwieszaniu plakatów o treści opozycyjnej. Został aresztowany 16 grudnia 1981 r. i osadzony w Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Kętrzynie, a następnie przez 3 miesiące w Areszcie Śledczym w Olsztynie. Został skazany w trybie doraźnym 29 stycznia 1982 r. wyrokiem Pomorskiego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Olsztynie na 1 rok więzienia i osadzony w Zakładzie Karnym w Bartoszycach. Został zwolniony warunkowo jako nieletni 25 czerwca 1982 r. Skreślono go z listy uczniów. 
 Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. W latach 1983-1988 był uczestnikiem nieformalnej opozycyjnej grupy młodzieży kętrzyńskiej oraz członkiem grupy samokształceniowej skupionej przy ks. Bronisławie Sroce w Sanktuarium Maryjnym w Świętej Lipce.  Był  kolporterem pism podziemnych m.in.: „Początki Jutra”, „Larwa”. W latach 1982-1988 był współorganizatorem Mszy za Ojczyznę, uczestnikiem pielgrzymek młodzieży na Jasną Górę. W 1988 r. odmówił odbywania służby wojskowej. 
Działalność opozycyjną prowadził do 1989 r. Z tego powodu był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Wielokrotnie był zatrzymywany i przesłuchiwany. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej