Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Czesław Cechnicki

ur. w 1938 roku w m. Kazanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Czesław Cechnicki w październiku 1980 r. był współtwórcą i przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ ,,Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów ,,Delta” w Zgorzelcu. Działał także w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim i Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Zgorzeleckiej. W tym okresie kolportował prasę niezależną, m.in. „Solidarność Jeleniogórską” i „Odrodzenie”. W styczniu i w lutym 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w klubie „Gencjana” w Jeleniej Górze.
Po 13 grudnia 1981 r. organizował na terenie Zgorzelca sieć kolportażu ulotek, wydawnictw niezależnych i prasy podziemnej – m.in. ,,Biuletynu Dolnośląskiego”, ,,Z Dnia na Dzień”, ,,Ogniwa”, ,,Tygodnika Mazowsze”. W sierpniu 1982 r. był współorganizatorem i uczestnikiem demonstracji w Zgorzelcu zorganizowanej z okazji drugiej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.
W latach 1982-1987 był działaczem Oddziału ,Solidarności Walczącej w Zgorzelcu, a w latach 1984-1987 współpracownikiem Niezależnego Ruchu Działania ,,Solidarność”.
Za swą działalność był wielokrotnie zatrzymywany i rewidowany, a także rozpracowywany przez funkcjonariuszy SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej