Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowak Czesław

Czesław Nowak

ur. w 1938 roku w m. Smyków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Czesław Nowak aktywnie uczestniczył w życiu Portu Gdańskiego od 1960 r., był obecny podczas strajków robotniczych w grudniu 1970 r. i sierpniu 1980 r. We wrześniu 1980 r. współorganizował Komitet Założycielski „Solidarność” w Porcie Gdańskim. Był współinicjatorem przywrócenia krzyża na mogiły żołnierzy Westerplatte, współtworzył i redagował niezależne pismo „Portowiec”. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. brał udział w strajku na terenie Portu trwającego od 14 grudnia 1981 r. do 19 grudnia 1981 r. Za co został skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 4,5 roku więzienia oraz 4 lat pozbawienia praw publicznych. Na mocy amnestii w kwietniu 1983 r. został zwolniony z odbywania kary. Zwolniony z pracy. Inwigilowany przez gdańską bezpiekę. W latach 1982-1989 był aktywnym działaczem Tajnej Komisji Zakładowej w Porcie Gdańskim, współorganizował akcje samopomocowe oraz kolportował wydawnictwa bezdebitowe. W maju 1988 r. został aresztowany za próbę zorganizowania strajku na terenie Portu Gdańskiego, skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Gdańsk na karę 6 tygodni aresztu, w wyniku rewizji przed Sądem Rejonowym w Gdańsku karę skrócono do 3 tygodni. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej